شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
» درباره ما » بیانیه استراتژیک
 
 
 
 بیانیه استراتژیک 
 چشم انداز:

· حضور فعال و مشارکت هر چه بیشتر در پروژه های عمرانی موضوع فعالیت شرکت درجهت توسعه کشور در حوزه های تخصصی خود.

· انتقال و استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه فعالیت های تخصصی شرکت به ویژه احداث تونل‌ها و کانال‌ها

· توسعه و بسط همکاری با شرکت های تخصصی داخلی و خارجی به شیوه های متفاوت.‏

· توسعه سهم شرکت در راستای زمینه‌سازی برای رفاه شهروندی و حفاظت از محیط زیست.

 
مأموریت:

· جذب و اجرای پروژه های تخصصی به ویژه طراحی و ساخت تونلها و تاسیسات ارتباطی زیرزمینی، آب روها، کانال ها و افزایش ظرفیت اقتصادی و تخصصی شرکت.‏

· ارتقای عملی دانش تخصصی صنعت ساختمان کشور با کاربرد روشها و تکنولوژی‌های نوین و برقراری ارتباط فنی و ‏تجاری با صاحبان تکنولوژی در جهان.‏

  
ارزش‌ها:

· الزام به افزایش کیفیت محصول نهایی تولید شده توسط سازمان به منظور حضور پایدار در عرصه کسب و کار موضوع فعالیت شرکت.‏

· یادآوری مداوم، انتقال تجریه ها و مدیریت دانش ایجاد شده در سازمان.

· حفظ کرامت انسانی در تعاملات و روابط کاری و ارتقاء قابلیت و توانایی سرمایه های انسانی شرکت.‏

· همگامی با خواست ها و نیازهای کارفرمایان.

· متعهد به رعایت قوانین ملی و بین المللی و معیارهای فنی و مهندسی در طراحی و ساخت و ساز و همچنین انطباق فعالیت های شرکت با عیارهای زیست محیطی.

· پیشگامی و الگو بودن در حوزه فعالیت های سازمان.

 

 


 
 
 
 ابزار