شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
» درباره ما » دامنه خدمات
 
 
 
 دامنه خدمات 

حوزه فعالیت های اصلی شرکت الموت:


Underground
درابره ما-خدمات-زیرساخت

Water

سازه های زیرزمینی

 • راه آهن زیرزمینی (مترو)
 • تونل های انتقال آب و فاضلاب
 • تونل های انتقال تأسیسات


زیرساخت

 • تونل
 • پل
 • جاده و راه آهن
 • مقاوم سازی لرزه ای


آب و فاضلاب

 • شبکه های آبیاری
 • شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب
 • خطوط انتقال آب
 • سد و نیروگاه های آبی

     
Buildings
Energy
Industrial

ساختمان ها، تأسیسات شهری

 • مجتمع های مسکونی و تجاری
 • فضاهای ورزشی ، اوقات فراغت و امکانات عمومی


انرژی و قدرت

 • نیروگاه ها


مجتمع های صنعتی

 • کارخانه های تولیدی

 
 
 
 ابزار