جمعه، ۴ فروردین ۱۴۰۲
 
 
 
 
 مراسم پایان عملیات اجرایی ساخت تونل سهند از خط یک متروی تبریز الموت

مراسم پایان عملیات اجرایی ساخت تونل سهند از خط یک متروی تبریز

مراسم اتمام عملیات حفاری و نصب رینگ تونل سهند از خط یک متروی تبریز حدفاصل میدان جانبازان ایستگاه شماره 7 تا میدان امام حسین ایستگاه شماره 16 در روز سه شنبه مورخ 1394/11/27 با تلاش متخصصان و تلاشگران شرکت مهندس پل و ساختمان الموت و سایر نهادهای ذیربط پروژه، به پایان خواهد رسید.

حفاری تونلهای سهند و سبلان به طول 16119/4 متر به قطر حفاری 6.88 متر معادل 11514 رینگ به ترتیب از سالهای 86 و 88 از ایستگاه شماره 7 از میدان جانبازان (فلکه دانشگاه) تبریز آغاز و طی گذر از تعداد 8 ایستگاه و ساخت شفت ایستگاه شماره 12 در طی مسیر و جمعاً 726664 مترمکعب خاکبرداری، علیرغم توقف ها به جهت مسائل مربوط به تحریم (تأمین لوازم و مواد مصرفی) و معارض ها، سرانجام حفاری تونل سهند نیز در ایستگاه شماره 16 واقع در میدان امام حسین، خیابان لاله به پایان خواهد رسید.

اتمام این عملیات طی برگزاری مراسمی به همین مناسبت در ایستگاه شماره 16 خیابان لاله میدان امام حسین با خروج دستگاه حفار تی بی ام T.B.M از تونل و ورود به محل تعیین شده در ایستگاه انجام خواهد پذیرفت.

 
 
 
 ابزار