جمعه، ۴ فروردین ۱۴۰۲
 
 
 
 
  
دیوار پیرامونی شفت تبریز
دیوار پیرامونی شفت تبریز
وضعیت طرح : پایان یافته
تاریخ ثبت طرح : 1395/06/06
تاریخ به روز رسانی : 1395/06/06
کار فرما
سازمان قطار شهری تبریز و حومه
 
 
 
 ابزار