شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
 
 
 
 گواهینامه های صلاحیت 

مطابق گواهینامه صلاحیت اخذ شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، شرکت الموت برای انجام امور پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت به شرح ذیل تشخیص صلاحیت شده است.

صلاحیت پیمانکاری:
رشته آب:                          پایه 1
رشته راه و ترابری:               پایه 1
رشته ساختمان و ابنیه:        پایه 2
رشته تأسیسات و تجهیزات:   پایه 2
توانایی-گواهینامه-صلاحیت پیمانکاری 1

 


صلاحیت پیمانکاری طرح و ساخت:
رشته راه و ترابری - راه سازی:        پایه 1
رشته آب - تأسیسات آب و فاضلاب:  پایه 4

توانایی-گواهینامه-صلاحیت طرح و ساخت

 
 
 
 استانداردها 

شرکت الموت ضمن برقراری سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان خود، گواهینامه های استاندارد ISO 18001 , ISO 14001 ,ISO 9001 , را نیز دریافت نموده است.

 

ISO 9001
 Iso 14001
 HSE
 OHSAS 18001

توانایی-گواهینامه-ایمنی
 

 
 
 
 مجامع صنفی 
توانایی-گواهینامه-سندیکا  گواهی عضویت انجمن شرکت های راه سازی ایران
 توانایی-گواهینامه-انجمن صادرکنندگان
 توانایی-انجمن بتن

توانایی-گواهینامه-انجمن تونل
 سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران انجمن شرکت های راه سازی ایران
 انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
 انجمن بتن ایران
 انجمن تونل ایران

 
 
 
 تقدیرنامه ها 

تقدیرنامه بوستان
 توانایی-تقدیرنامه بوستان 2
 توانایی-تقدیرنامه-تبریز 1
 توانایی-تقدیرنامه-تبریز 2

توانایی-تقدیرنامه-اصفهان
پروژه بوستان بزرگ ولایت
 پروژه بوستان بزرگ ولایت
 پروژه خط یک قطار شهری تبریز
 پروژه خط یک قطار شهری تبریز
 پروژه خط شمال-جنوب قطار شهری اصفهان

        
تقدیرنامه ها-تقدیر معاون وزیر راه اخبار-هفتاد سالگی سندیکا 1      
تقدیر معاون وزیر راه و شهرسازی تقدیر از شرکت الموت در مراسم سندیکا