شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
» توانایی ها » منابع انسانی
 
 
 
 منابع انسانی 

 شرکت الموت، جدا از متخصصینی که بنا بر نیاز پروژه های خود جذب می کند، از خدمات پرسنل متخصص زیر بهره گیری می نماید.

 

 تحصیلات

سابقه کار

تعداد

 دکترای عمران 2 نفر

 کارشناس ارشد عمران و معدن


   6 نفر
  کارشناس عمران، نقشه برداری، معدن، زمین شناسی، برق، مکانیک، صنایع و کامپیوتر   با بیش از 20 سال تجربه  10 نفر
  با بیش از 10سال تجربه  14 نفر
  تا 20 سال تجربه  23 نفر
  کارشناسان مالی و اداری و پشتیبانی   با بیش از 15سال تجربه  7 نفر
  تا15 سال تجربه  17 نفر
  کاردان عمران، نقشه برداری، معدن، زمین شناسی، برق، مکانیک، صنایع و کامپیوتر

با بیش از 15سال تجربه

 8 نفر
  تا15سال تجربه  18 نفر
 کاردان مالی و اداری و پشتیبانی   با بیش از 15سال تجربه  2 نفر
  تا 15سال تجربه  6 نفر
 
 
 
 ابزار